Wat is Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)?

Artistieke opleiding in je vrije tijd

Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) is een artistieke opleiding die je volgt in je vrije tijd. Het DKO is niet hetzelfde als het leerplichtonderwijs: het secundair kunstonderwijs of het hoger kunstonderwijs. Het is immers een opleiding die je als kind (vanaf 6 jaar), jongere of volwassene volgt in je vrije tijd.

Grote keuze

Als leerling heb je een grote keuze aan opleidingen in artistieke domeinen. Podiumkunsten (muziek-woord-dans) worden dikwijls muziekschool, muziekacademie of dansschool genoemd. Bij de beeldende en audiovisuele kunsten wordt er wel eens gesproken over een tekenschool of tekenacademie.

DKO als hobby

Voor sommige kinderen, jongeren en volwassenen is het DKO een ‘hobby’ die ze uitoefenen in hun vrije tijd.

DKO als voorbereiding op hoger kunstonderwijs

Voor kinderen en jongeren die na het secundair onderwijs hoger kunstonderwijs willen volgen, is het DKO ook een degelijke en vaak noodzakelijke voorbereiding voor de ingangsexamens in het hoger kunstonderwijs. Dat geldt vooral voor de domeinen Muziek en Dans.

DKO als opleiding of bijscholing voor kunstenaars 

Voor volwassenen hebben sommige opleidingen in het DKO een direct en arbeidsmarktgericht doel, denk aan beroepen als juwelenontwerper of beiaardier. Andere DKO-opleidingen zijn interessant voor wie  aan amateurkunsten doet. Sommige professionele kunstenaars scholen zich via het DKO ook bij in hun vak.

Leerkrachten met veel expertise

In een academie krijg je les van gediplomeerde kunstenaars met een diploma hoger kunstonderwijs. Het gaat om leerkrachten met veel expertise die vaak zelf ook nog actief zijn in het hoger kunstonderwijs als docent of als kunstenaar.

Verwachtingen

De leerkrachten worden betaald via de Vlaamse overheid, de leerlingen zelf betalen slechts een beperkte bijdrage. De overheid en de academies stellen wel een aantal verwachtingen aan de leerlingen.

Dit verwacht de academie van jou als leerling:

  • Je neemt deel aan alle leeractiviteiten.
  • Je neemt deel aan de evaluatieactiviteiten.
  • Je zet je in om je (eind)doelen te behalen.
  • Voor een aantal opleidingen doe je aan zelfstudie buiten de lessen.

In sommige opleidingen verwacht de academie dat je buiten de lessen nog andere opdrachten uitvoert zoals:

  • Oefenen op je muziekinstrument
  • Informatie opzoeken
  • Een eindwerk schrijven

Vraag bij je inschrijving altijd na wat de verwachtingen voor jouw opleiding zijn.